MDOM PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTURY

BARTOSZ KRZYWICKI
15-427 Białystok, ul. Lipowa 14 lokal 9
tel. 85 6749499
fax. 85 744 00 65
kom. 603 676 554

biuro@mdomprojekt.pl
NIP 542-154-95-59
BRE Bank S.A. 12 1140 2017 0000 4402 0712 0621